Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka
Jak wygląda upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka weszła do polskiego prawa upadłościowego w 2009 roku. Przez pierwsze 5 lat została ogłoszona zaledwie 60 razy i dopiero wejście w życie bardziej liberalnych przepisów sprawiło, że zaczęto z nich korzystać częściej. Stała się ona dużą pomocą dla zadłużonych konsumentów. Prawidłowe przeprowadzenie upadłości daje im szansę na całkowite pozbycie się długu i powrót do normalnego życia, nad którym nie wisi widmo kolejnych egzekucji komorniczych. Ma to zastosowanie także w przypadku zamkniętych działalności gospodarczych.

Dłużnik, który stara się o ogłoszenie upadłości powinien złożyć wniosek, w którym zawrze przyczyny niewypłacalności, wskaże swoich wszystkich wierzycieli i przedstawi cały majątek jaki posiada. Wniosek jest podstawą ogłoszenia upadłości konsumenta, chyba że sąd uzna celowość pogłębiania
niewypłacalności lub dłużnik dopuści się rażących zaniedbań. Są również inne powody odrzucenia wniosku, ale większość z nich nie przekreśla szansy na ogłoszenie upadłości. Pomocne mogą być np. względy humanitarne, przemawiające za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka ma na celu przede wszystkim pomóc dłużnikowi w powrocie do spokojnego życia, pozbawionego długów i egzekucji komorniczych. Na drugim miejscu znajduje się interes wierzycieli i odzyskanie przez nich należności. Mimo takiej hierarchii celów, upadłość nie jest procesem bezbolesnym. Prowadzi ona bowiem do likwidacji majątku dłużnika i wiąże się z niedogodnościami w czasie wykonywania planu spłaty. Ostatecznie jednak konsument dostaje szansę na otworzenie nowego rozdziału w życiu.

Adwokat upadłość konsumencka

W naszej Kancelarii podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy i szczegółowo analizujemy każdą sytuację. Jesteśmy reprezentantami dłużnika przez cały okres trwania postępowania. Począwszy od
pomocy w wypełnieniu wniosku, przez wypracowanie porozumienia z syndykiem, aż po sporządzenie pism procesowych i nadzór nad poprawnością całego postępowania. Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw upadłości konsumenckich, nawet najbardziej skomplikowane sprawy doprowadzamy do pozytywnego zakończenia.

Zapraszamy klientów z miast Wołomin, Kobyłka, Marki i okoliczne.