Obsługa firm

Kancelaria zajmuję się obsługa prawną klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych w tym:

  • udzielanie porad prawnych

  • reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach

  • reprezentacja przed organami administracji

  • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń etc.)

  • sporządzanie umów i porozumień

  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych

  • prowadzenie negocjacji i mediacji

  • reprezentacja klienta w sprawach z dłużnikami

  • windykacja wierzytelności

  • prowadzenie spraw pracowniczych