Sprawy Spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Podział spadku, zachowek
 • Przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza 
 • Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

W zakresie wymienionych wyżej spraw oferujemy Państwu:

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach
 • reprezentację w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń etc.)
 • sporządzanie umów i porozumień
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
 • prowadzenie negocjacji i mediacji