Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania są świadczeniami pieniężnymi, które należą się wszystkim, którzy doznają uszczerbku na zdrowiu. Czasami zdarza się, że jeden moment lub osoba np. podczas zabiegu operacyjnego, może zadecydować o naszym dalszym życiu lub zdrowiu. Jeśli stanie się wtedy coś złego, to my i wszyscy nasi najbliżsi cierpimy i nasz ból nie przeminie szybko, o ile kiedykolwiek tak tak się stanie. Gdy w wyniku wypadku lub błędu w sztuce medycznej dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci osoby bliskiej, to nie wiemy jak dalej z tym żyć, a co dopiero myśleć co robić i czy coś z tym robić w ogóle. Po takim zdarzeniu nasze potrzeby finansowe są zwykle wyższe niż dotychczas, a możliwości zarobkowania wręcz przeciwnie.

O ile osoby po wypadkach komunikacyjnych w większości decydują się na dochodzenie odszkodowania, to w sytuacji błędów w sztuce medycznej poszkodowani mają z tym ogromną trudność. Problem osób poszkodowanych po błędach w sztuce medycznej jest najczęściej natury moralnej, zwykle obawiają się konsekwencji dla lekarza. Nie myślą o swoim powrocie do zdrowia, potrzebach finansowych na to, nie myślą o zadośćuczynieniu dla siebie, tylko zwykle myślą o lekarzu – nie zdając sobie najczęściej sprawy, że za to co się stało odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe placówki medycznej lub lekarza wykonującego zabieg.

Odszkodowania powypadkowe Wołomin

Nasza Kancelaria, oferuje kompleksową pomoc osobom poszkodowanym, borykającym się ze skutkami wypadków komunikacyjnych lub nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Oferujemy weryfikację dokumentów, reprezentację na etapie postępowania likwidacyjnego, reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach.

Zajmujemy się w szczególności sprawami o:

  • odszkodowanie/ zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu doznany w skutek komunikacyjnym
  • odszkodowanie/ zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany poślizgnięciem
  • odszkodowanie/ zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
  • odszkodowania za błędy lekarskie
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie
  • odszkodowania/ zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy wypadku w rolnictwie

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie to świadczenie, które absolutnie należy się poszkodowanemu lub najbliższej rodzinie, jednak nikt nikogo do ich dochodzenia nie może zmusić. Wiele osób zadaje pytanie o to właśnie „czy powinienem”, wówczas zwykle mówimy, a czy gdy Pan, Pani jest chora to czy wówczas np. Urząd Skarbowy od Was nie pobiera „daniny”… wówczas ludzie mówią “no tak skoro się nam należy to zróbmy to”
Powszechny Zakład Odszkodowań pomaga w sposób skuteczny dochodzić odszkodowania / zadośćuczynienie osobom, którym takie świadczenie się należy. Zanim jednak podejmiemy się prowadzenia sprawy analizujemy to czy odszkodowanie jest zasadne i tylko wówczas, gdy jest zasadne przyjmuje i prowadzi sprawę.