Prawo cywilne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, świadcząc w tym zakresie szeroką zakres usług. Pomoc prawna obejmuje m.in. projektowanie umów, windykację należności, prowadzenie negocjacji, podział majątku, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, sprawy dotyczące najmu lokali, sprawy o eksmisję i wiele innych. W ramach współpracy adwokat oferuje profesjonalne wsparcie, obsługę prawną, opiekę merytoryczną nad sprawą, umiejętne reprezentowanie przed sądem a także rzeczowe doradztwo.

W zakresie wymienionych wyżej spraw oferujemy Państwu:

  • udzielanie porad prawnych
  • reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach
  • reprezentację w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
  • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń etc.)
  • sporządzanie umów i porozumień
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
  • prowadzenie negocjacji i mediacji