Prawo karne

Adwokat Sprawy Karne

Kancelaria Adwokacka Aneta Pazio-Krawczak z Wołomina świadczy profesjonalne usługi z zakresu prawa karnego, prawa karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń.

Pełnimy rolę obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, a także występujemy w roli pełnomocników pokrzywdzonych. Pomoc prawna Kancelarii dotyczy zarówno sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

Jak wiadomo, sprawy karne dotyczą podejrzenia bądź oskarżenia o popełnienie czynu zabronionego. Mogą to być przestępstwa przeciwko zdrowiu, sprawy o pobicie, o naruszenie nietykalności cielesnej. Pod prawo karne podlegają również: oskarżenie o kradzież, oszustwo lub fałszerstwo oraz oskarżeń o wyłudzenia, wykroczeń i przestępstw skarbowych, a także prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.

Po pomoc od adwokata specjalizującego się w prawie karnym warto skorzystać jak najwcześniej – można z niej skorzystać już na etapie postępowania sądowego.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anety Pazio-Krawczak oferuje

  • OBRONĘ OSKARŻONYCH PRZED SĄDAMI WSZYSTKICH INSTANCJI poprzez udział w postępowaniach: przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, o wznowienie postępowania, o odroczenie wykonania kary, o przedterminowe warunkowe zwolnienie, o dozór elektroniczny, o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.
  • REPREZENTOWANIE INTERESÓW POKRZYWDZONYCH PRZED SĄDAMI WSZYSTKICH INSTANCJI, w tym: przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentowanie Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, reprezentowanie pokrzywdzonych, którzy występują w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz występowanie z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie.
  • SPORZĄDZANIE WSZELKICH PISM W SPRAWACH KARNYCH (m.in., zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, itp.).
  • UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH z zakresu spraw karnych, wykroczeniowych.

Adwokat od spraw karnych

Naszą ofertę związaną z prawem karnym kierujemy w szczególności do osób, które poszukują dobrego adwokata nie tylko z terenu powiatu wołomińskiego (adwokat Wołomin, Kobyłka, Marki, Radzymin, Tłuszcz, Ząbki, Zielonka), ale również Warszawy (adwokat Warszawa).