Prawo budowlane

Oferujemy pomoc w zakresie uzgodnień i sporów z zakresu prawa budowlanego. Reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Oferujemy

  • dzielanie porad prawnych

  • reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach

  • reprezentacja przed organami administracji

  • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń etc.)

  • sporządzanie umów i porozumień

  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych

  • prowadzenie negocjacji i mediacji

  • reprezentacja klienta w sprawach z dłużnikami

  • windykacja wierzytelności