Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność. Poniżej przeczytasz najważniejsze informacje dotyczące naszej polityki prywatności, ciasteczek (cookies) na naszej stronie, a także ważne informacje z zakresu Twoich danych osobowych (klauzula informacyjna).

Administratorem Twoich danych osobowych, jednocześnie właścicielem strony internetowej (zwanej dalej Serwisem) dostępnej pod adresem paziokrawczak.pl jest firma Kancelaria Adwokacka Aneta Pazio-Krawczak z siedzibą w Wołominie przy ul. Sikorskiego 1C/8 . NIP: 1251249944

Z kancelarią możesz skontaktować się:

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzamy w następujących celach:

 • prezentacji i promocji naszych usług oraz towarów, które sprzedajemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • analitycznych i statystycznych oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania tym systemem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W przypadku osób korzystających z formularzy:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – odpowiedzi na zapytania; (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

Za pomocą formularzy użytkownik może dobrowolnie przesłać do Kancelarii następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Kliknięcie przycisku odpowiedzialnego za przesłanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie w celu realizacji określonej usługi.

W przypadku odwiedzania naszego profilu w portalu Facebook oraz kontaktu za jego pośrednictwem przetwarzamy Twoje dane w związku z prowadzeniem profilu i promowaniu własnej marki (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Dostęp do danych mogą mieć podmioty trzecie z usług których korzystamy. W szczególności przy :

 • analizie statystyk Serwisu – narzędzia dostarczane przez Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • funkcjonowaniu Strony – dostawcy usług hostingowych

Okres przechowywania danych jest zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady zebrane dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zapytania, do czasu wycofania wyrażonej zgody, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania oraz do czasu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Dokumenty handlowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

RODO przyznaje Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Kancelarią pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez zbędnej zwłoki podejmiemy działania, aby udzielić odpowiedzi na Twoje żądanie.

Ciasteczka

Kancelaria wykorzystuje ciasteczka, czyli pliki które służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Celem ciasteczek jest ułatwienie korzystania ze Strony i ulepszenie mechanizmu jej funkcjonowania. Mogą to być zarówno ciasteczka wewnętrzne jak i zewnętrzne służące do zbierania ogólnych i danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics) oraz wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji usług oferowanych przez Serwis za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook).

W przypadku braku Twojej zgody na zapisywanie ciasteczek w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.